Yhteystiedot / Toimitusehdot / (GDPR) Tietosuojaseloste

Yhteystiedot:

Boreas Electronics Oy
Lähdetie 11
05200 Rajamäki

Y-tunnus: 0782593-7

Kotipaikka: Nurmijärvi

Olemme auki Ma-Pe klo 08:30 - 15:30
Puhelin 045 7877 4950
myyntiAtboreaselectronics.fi

Toimitusehdot:

Boreas Electronics Oy myy tuotteitaan ainoastaan yrityksille,
valtion- ja kunnan laitoksille ja eräille yhdistyksille. Edellytämme
aina kohtuullisten ja tavanomaisten tukkuerien kertaostoa.

Maksutavat ovat lasku tai postiennakko/jälkivaatimus. Käteisellä
ja/tai noutona tuotteita ei voi ostaa.

Internet-sivuilla esiintyvät hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja
vapaasti myyjän varastossa ilman toimituskuluja.
Myyjä pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Toimituskulut laskutetaan todellisina. Toimitustavat posti tai
matkahuolto, asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Jos tilauksen
veroton hinta ylittää 200,- euroa, ei toimituskuluja peritä,
elleivät tilatut tuotteet ole erityisen painavia tai tilaavieviä
(jos rahdin prosenttiosuus on yli 5% tilauksen arvosta).

Boreas Electronics Oy noudattaa kotimaan kaupankäynnissä Suomen
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja julkisyhteisöjen kanssa JYSE2014
sopimusehtoja.

Laskutustapana suosimme verkkolaskutusta. Verkkolaskumme ovat olleet
1.4.2020 alkaen Finvoice 3.0 muodossa ja ne täyttävät julkishallinnon
EU standardin EN16931 vaatimukset tietokenttien sisällöstä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 7.2.2022

1. Rekisterinpitäjä
Boreas Electronics Oy
Lähdetie 11
05200 Rajamäki
puh. 045 7877 4950

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Markku Kauppinen
markku.kauppinenAtboreaselectronics.fi
puh. 045 7877 4950

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle: henkilön suostumus asiakassuhteen ja tilausten hoitamiselle, tilaukseen liittyvien välttämättömien tietojen tallennus kirjanpito- ja lakisääteiset velvoitteet mukaanlukien, sekä asiakkaan oma yrityksen/organisaation velvoittama tilaajan henkilöllisyyden tunnistaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi asiakkaille. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
- yritys/organisaatio
- tilaajan nimi/yksikkö/muu tieto tilaajayrityksen/-organisaation tunnistamisvelvoitteen mukaisesti
- yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
- asiakkaan pyytämät muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen- tai organisaatioon liittyen
- tiedot tilauksista ja laskutustiedot
- kirjanpitoon liittyvät tiedot lain vaatimusten mukaisesti

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse ja puhelimitse, sekä muissa tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan. Internetsivuilla ei käytetä evästeitä, sivujen käyttöä ei analysoida tai tietoja kerätä, eikä sivuilta tallenneta muita tietoja kuin mitkä asiakas itse lomakkeelle täyttää ja lähettää, tuoterivitiedot mukaanlukien.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedoista ainoastaan toimitusosoite ja asiakkaan antama vastaanottajan henkilötieto toimitetaan tarvittaessa kuljetusliikkeelle, tilauksen toimittamista varten. Tietojen siirto tapahtuu suojattua yhteyttä käyttäen. Tietoja ei muuten luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja ei säilytetä eikä tilauksia käsitellä yrityksemme ulkopuolisilla laitteilla tai Internet-palvelimilla. Laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tai yrityksestään tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Jos edellä mainittuihin tietoihin kohdistuu edelleen lakisääteisiä velvoitteita, tiedot poistetaan välittömästi sen jälkeen kun tiedoille ei ole enää tarvetta. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.